Sektöre Genel Bakış | Saha Expo 2018

Sektöre Genel Bakış

Sektöre Genel Bakış 2018-02-08T12:18:54+00:00

Türkiye, bulunduğu coğrafya itibarıyla ve ayrıca her türlü tehdide karşı bölge istikrarını sağlayıcı ve caydırıcı güce sahip olması gereği nedeniyle, ekonomik dengeleri bozmadan, modern ve güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olma ve bu kuvveti idame ettirebilme mecburiyetindedir. Bu durumda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin, yıllık ortalama 4-7 milyar dolarlık bir miktarı, savunma sanayii ürünlerine harcaması gerekmektedir. Dünya ülkeleri arasında Türkiye, savunma sanayi bakımından büyük olanaklar sağlayan, bir fırsatlar ülkesidir. Bu güçlü ordunun her türlü tehdide karşı, her an harekata hazır bulunması da, Türk savunma sanayi sektörünün, ülke bağımsızlığı ve ekonomisi adına yüklendiği en önemli görevdir. Ülke ekonomisi açısından da son derece önemli olan bu hedefin korunması ve geliştirilmesi için savunma sanayii sektörü de, büyük çaba sarf etmektedir. Bu görevin bilincinde olan savunma sanayi firma ve kuruluşlarımız, büyük önderimiz ATATÜRK’ün direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.