ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

firmalogolari/ataturkuni.jpg

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Salon No 2

Stand No 2D-02

+90 442 231 1111

http://www.atauni.edu.tr

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 25240 / Yakutiye - ERZURUM / TÜRKİYE

Atatürk Üniversitesi fuarda iki birimi ile temsil edilecektir:

ATASAM (Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi) uzay bilimleri (astronomi, astrofizik, kozmoloji, vd.) ve ilişkili alanlarda (uzay teknolojileri, optik, fotonik, kaplama, AstroEnformatik: görüntü işleme, uzaktan algılama, veri analizi, AstroMeteo: atmosfer, meteoroloji, vd.) ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar, gözlemler ve eğitimler yapmak, alanla ilgili teknolojik araştırmalara yön ve hizmet vermek; temel bilim ve mühendislik alanlarıyla disiplinler arası işbirlikleri ve çalışmalar yapmak, Türkiye’nin en büyük ve ilk kırmızı öte teleskobuna sahip “Doğu Anadolu Gözlemevi”ni (DAG) ve destek birimlerini (OPAL: Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı ve Ayna Kaplama Sistemi) kurmak ve işletmek amacıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, 06.03.2012 tarihinde kurulmuştur.
ATASAM, sadece uzay bilimleri alanında uluslararası düzeyde çalışmalarının yürütüleceği bir merkez değil; aynı zamanda bu alandaki çalışmaların sonucu elde edilecek teknolojik bilgilerin ve kurulan altyapının (optik laboratuvar, ayna kaplama sistemi, ekip ve ekipman vd.) optik ve uzay teknolojilerine ve benzeri disiplinlerarası konulara da (optik, mekanik, yazılım, veri madenciliği, görüntü işleme, atmosfer, kaplama, kontrol sistemi, vd.) hizmet edeceği bir ArGe merkezi olarak gelişimini sürdürmektedir. Bu kapsamda ATASAM, çalışma alanlarına yönelik her türlü işbirliği ve ortaklığa açık olup, alanında ilk İleri Araştırma Merkezi olma yolunda sürekli gelişmekte ve çalışmalar yürütmektedir.

DAYTAM (Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi temel bilimler, yaşam bilimleri, malzeme bilimi ve mühendislik sahalarında araştırma yapan bilim insanlarına ve sanayi kuruluşlarına laboratuvar, test ve analiz hizmeti sunmaktadır.
DAYTAM‘da test ve analizler uluslararası standartlara (ISO, ICH, ASTM, EP, USP vb.) göre yüksek deneyime ve uzmanlığa sahip araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Analitik yöntem geliştirme ve validasyonu alanında yüksek deneyime sahip oaln DAYTAM, İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practise-GLP), ISO 17025 ve ISO 9001 kalite ve akreditasyon süreçlerini yakın bir gelecekte tamamlayacaktır.