MİR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.

firmalogolari/mirunigue.jpg
  • Test Hizmetleri Sektörü
  • Tasarım, Analiz ve Mühendislik Hizmetleri Sektörü
  • Kompozit Sektörü

MİR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.

Salon No 2

Stand No 2B-11

0212 483 70 70

http://www.mirarge.com

İstanbul Üniversitesi Entertech Teknopark, Üniversite Mah. Sarıgül Sk. No: 37/1 İç Kapı : 51 / Avcılar - İSTANBUL / TÜRKİYE

“Bilgiyi Yöneten Geleceğe Yön Verir” mottosu ile yola çıkan Mir Ar-Ge’de, Bütünleşik (Holistic) ARGE yaklaşımını kullanarak teknoloji geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Türkiye’deki yaygın olarak kullanılan, ürün geliştirme ve/veya adımsal iyileştirme (Incremental Improvement) çalışmalarının aksine, Bütünleşik Arge yaklaşımı, Mir Ar-Ge’de, disiplinler arası bir çalışmayla A’dan Z’ye tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkan sağlar. Bütünleşik Arge yaklaşımı ile yürütülen ARGE faaliyetleri sonucunda yüksek katma değer oluşma potansiyeli doğar.

Mir Ar-Ge’de teknoloji geliştirme faaliyetlerinin tamamı, Project Management Institute (PMI) Standartları temel alınarak geliştirilmiş ve dokümante edilmiş olan Proje Yönetimi Metodojisine uygun olarak Proje Yönetim Ofisi (PYO) desteği ve denetimi ile yürütülür. Bir projede, kavram geliştirme (proje öncesi süreç), başlangıç, planlama, yürütme ve kapanış aşamasının her birisi yaşatılarak, projenin kayıt altına alınması sağlanır. Bu sayede proje bazındaki paydaş kayıtları, risk analizi, problem kayıtları gibi kritik bilgiler kurumsal bazda temin edilerek “Kurumsal Hafıza”nın oluşturulması sağlanır. Projelendirme çalışmalarında her bir projenin Proje Yöneticisi ve Proje Sponsoru, Teknoloji Yönetim Kurulu (TYK) tarafından atanır. Ayrıca TYK, projelerin beyin fırtınası toplantılarının da yapıldığı platformdur. Projenin risk ve belirsizliklerinin azaltılması amacıyla Aşama Eşiği (stage/gate) yaklaşımı kullanılmakta ve kritik aşamalarda Devam/Tamam (go/no go) kontrolü kararları ile yol alınmaktadır.

Mir Ar-Ge’de, teknoloji geliştirme faaliyetleri, Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS) dikkate alınarak sınıflandırılmış farklı proje kategorilerinde yürütülmektedir.

Mir Ar-Ge, gelirini, geliştirdiği teknolojilerin Know-How satışlarından elde etmekte ve bunu yaparken Spin-Off Modelini kullanmaktadır.

Teknoloji Yönetim Kurulu (TYK), Mir Arge A.Ş.’nin özgün yapılanmalarından birisidir ve 36 yıllık bir gelenek halinde her hafta Çarşamba günleri düzenli olarak yapılmaktadır. Mir Arge’nin geliştirdiği teknolojilerin beyin fırtınalarına ev sahipliği yapan TYK, Mir Arge A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı önderliğinde toplanır ve bütün projeler masaya yatırılır.

Mir Ar-Ge, teknoloji yönetiminde işbirliği çerçevesinde açık inovasyonun en güzel örneğini sergilemektedir. İşbirliği yapılan platformlar çekirdek kadronun etrafında yer alan uydu kaynaklar olarak değerlendirilmekte ve proje ekibine dahil edilmektedir.